Skip to content

Formål

Den Blå Paraplys primære målgruppe er udsatte borgere, som har behov for særlig omsorg og støtte i forhold til at mestre eget liv og til at kunne indgå i sociale sammenhænge. Det være sig psykisk syge og sårbare, mennesker med misbrug eller tidligere misbrug samt mennesker med personlige og sociale problemer- herunder ensomhed.

Det er afgørende, at den enkelte bruger oplever cafeen som et sted, hvor de bliver respekteret som dem, de er, og ikke mødes af en masse krav. Samtidig vægtes det højt, at brugere, der ønsker forandringer i deres livssituation, får støtte og nye redskaber til at tackle de forskellige problemer og vanskeligheder, de befinder sig i. Formålet er ligeledes at skabe gode rammer for, at brugerne indbyrdes kan skabe og udvikle gode relationer og netværk, der på sigt kan medvirke til at afhjælpe og forebygge ensomhed og misbrug.

I hele åbningstiden kan der købes mad og drikke til rimelige priser, og to gange om ugen er der fællesspisning. Ud over det daglige samvær, samtalerne i cafeen og de fortrolige samtaler med medarbejderne, spiller de forskellige aktiviteter en stor rolle i forhold til at inspirere brugerne til udvikling af personlige og sociale kompetenær og netværksdannelser.

Der er dels ugentlige aktiviteter med motion og kreativitet, månedlige arrangementer som fester, foredrag, kulturoplevelser m.v., og flere gange om året er der tilbud om deltagelse i omsorgsture, udflugter samt årets sommerlejr. Tilbuddene justeres løbende i forhold til brugernes ønsker og behov.

I den udstrækning, der er behov for eller ønske om det, følges kontakten op, også hvis brugeren i en periode har det for dårligt til at komme i cafeen. Opfølgning kan ske telefonisk, ved hjemmebesøg eller sygehusbesøg.

Den Blå Paraply er også arbejdsplads for et stort antal frivillige samt for mennesker i samfundstjeneste, i jobafklaringsforløb og praktiksted for studerende. Endelig samarbejder cafeen med CBR om personer i beskyttet beskæftigelse.

"Fordi vi sætter spor i hinandens hjerter"

For at give dig de bedste oplevelser bruger vi teknologier som cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver dit samtykke til disse teknologier, kan vi behandle data som f.eks. browsingadfærd eller unikke ID\'er på dette websted. Hvis du ikke giver dit samtykke eller trækker dit samtykke tilbage, kan det have en negativ indvirkning på visse funktioner og egenskaber.  Læs mere